Návod na výmenu autobatérie

Výmena autobatérie môže niekomu pripadať ako zložitá úloha, ale pri dodržaní bezpečnostných zásad a troche zručnosti to pokojne zvládnete. V nasledujúcich krokoch sa dozviete, ako na to:

Potrebné veci a náradie:
• Nová autobatéria (správny typ pre vaše vozidlo)
• Kľúč na uvoľnenie svoriek (obvykle 10 mm a 13 mm)
• Kľúč na uvoľnenie upevňovacích skrutiek batérie alebo spony (obvykle 13-19 mm)
• Ochranné rukavice odolné chemikáliám a ochranné okuliare

Výber správnej autobatérie
Novú autobatériu vyberáme najčastejšie podľa tej starej (za predpokladu, že je správna). Pri výbere akumulátora posudzujeme hlavne rozmery, polaritu a technológiu. Je tiež potrebné zohľadniť uchytenie batérie, napr. rovnaký typ pätky. Pre európske vozidlá typicky pätka s označením B13. Väčšina vozidiel pracuje s napätím štartovacej batérie 12 V. Kapacitu (Ah) a štartovací prúd (A) nie je potrebné presne dodržať. Mierne vyššie hodnoty nie sú na škodu. Pomôcť môžu aj osadzovacie tabuľky výrobcov automobilov, s ktorými pracuje aj náš Konfigurátor. Výrobcovia autobatérií Banner, Exide, Varta a Bosch ponúkajú rôzne výrobné rady líšiace sa kapacitou, maximálnou hodnotou štartovacieho prúdu a vnútornou konštrukciou.

Radi vám poradím so správnym výberom.

1. Príprava

• Zaparkujte vozidlo na rovnom a bezpečnom mieste. Uistite sa, že je motor vypnutý vrátane všetkých spotrebičov a kľúče sú vybraté zo zapaľovania.
• Nasaďte si ochranné okuliare a rukavice. Autobatérie obsahuje kyselinu, ktorá môže byť nebezpečná pre váš zrak, kožu a poškodiť vaše oblečenie.

2. Vyhľadanie autobatérie
• Otvorte kapotu vozidla a nájdite autobatériu. Pri väčšine vozidiel sa nachádza v motorovom priestore, ale niektoré modely môžu mať batériu v kufri alebo pod sedadlom. V niektorých prípadoch môže byť schovaná pod krytom alebo uzavretá v kastlíku. Vyfoťte si, ako je batéria pripojená, aby ste mohli novú batériu pripojiť a upevniť rovnako. Selfíčko potreba nie je, ale pokojne sa v reelse pochváľte. 😊

3. Odpojenie starej batérie*
• Odstráňte všetky kryty batérie a jej kontaktov.
• Odpojte záporný kábel (čierny, označený mínusom “-”): Použite kľúč na uvoľnenie svorky a jemne ju odpojte od záporného pólu batérie.
• Odpojte kladný kábel (červený, označený plusom “+”): Rovnakým spôsobom uvoľnite a odpojte kladnú svorku. Dbajte pritom na to, aby sa káble vzájomne nedotkli a plusový kábel sa nedotkol karosérie ani žiadne iné kovové súčasti.

4. Vybratie starej batérie
• Ak je batéria upevnená, uvoľnite upevňovacie skrutky alebo spony.
• Opatrne vyberte starú batériu. Počítajte s tým, že môže byť veľmi ťažká.

5. Čistenie svoriek (voliteľne)
• Pokiaľ sú svorky skorodované, použite drôtenú kefu a vyčistite najmä oká svoriek zvnútra.

6. Inštalácia novej batérie
• Umiestnite novú batériu na miesto. Uistite sa, že je správne orientovaná (kladný a záporný pól na správnych miestach).
• Upevnite batériu späť pomocou skrutiek alebo spôn, ktoré ste predtým uvoľnili.

7. Pripojenie novej batérie**
• Pripojte kladný kábel (červený, označený plusom “+”): Uistite sa, že je svorka pevne pripojená k pólu a utiahnite ju kľúčom.
• Pripojte záporný kábel (čierny, označený mínusom “-”): Rovnakým spôsobom pripojte a utiahnite zápornú svorku.

8. Skontrolujte upevnenie batérie a svoriek
• Uistite sa, že sú všetky káble pevne pripojené a žiadna svorka nie je voľná.
• Skontrolujte, či je batéria správne upevnená a či sa nemôže pohybovať.

9. Záver
• Zatvorte kapotu vozidla.
• Naštartujte motor a overte, že všetko funguje správne. Môže byť vyžadovaná napr. kalibrácia elektrických okien (okná naplno otvorte a zatvorte), senzora natočenia volantu (niekoľkokrát naplno zatočte na obe strany). Postupujte vždy podľa príručky k vozidlu.
*Záloha palubného napätia a **uloženie novej batérie

Výmena autobatérie by mala prebiehať ideálne so zálohou palubného napätia (odporúčané u väčšiny moderných vozidiel). Len tak zostanú uložené nastavenia rádia a riadiacich jednotiek. V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné po strate palubného napätia zadať bezpečnostný kód autorádia. Preto si ho v prípade výmeny bez zálohy pripravte. Detailné informácie nájdete v príručke k rádiu. Vozidlá so štart/stop systémom a riadeným dobíjaním môžu navyše vyžadovať „nakódovanie“ novej batérie. Teda informácie jednotke, ktorá riadi nabíjanie, že je vo vozidle nová batéria, aby sa obnovil nabíjací algoritmus. Ten sa totiž skôr prispôsobil opotrebovaniu starej batérie.

Výmena so zálohou napätia je už zložitejšia a taktiež vyžaduje vhodné zariadenie (napr. nabíjačka s funkciou zálohy palubného napätia s dostatočným výkonom) a preto ho odporúčame prenechať odborníkom. V núdzovej situácii, keď potrebujete naštartovať a dôjsť aspoň do najbližšieho servisu kvôli inicializácii novej batérie, by ste sa ale mali bez zálohy zaobísť.

Tipy na záver:
• Starú batériu vždy odovzdajte na ekologickú likvidáciu. Môžete ju obvykle vrátiť v obchode, kde ste kúpili novú batériu.