VŠETKO O AUTOBATÉRII

Autobatérie

Pri výbere či kúpe novej autobatérie, Vám doporučujeme postupovať následujúcim spôsobom. Variant je niekoľko a nikde nieje  napísané, ktorý spôsob je najefektívnejší, alebo že nemôžete zvoliť iný, vlastný postup.

a) Výber podľa pôvodnej autobatérie
Nejjednoduchšia a najrýchlejšia varianta, pokiaľ  ste skúsený motorista, a autobatériu si budete meniť sám alebo sama, potom je nejjednoduchší spôsob vziať starú batérii a zájsť si k nám pre novú. Podľa pôvodnej batérie bezpečne poznáme typ a ponúkneme Vám náhradu. Chcete sa najprv radšej presvedčit, či máme Vami požadovanú baterku skladom, potom môžete baterku pre istotu premerať, poprípadne prečítať niekoľko údajov zo štítku na batérii, pokiaľ sú  čítateľné a existujú.

Pozor na správný výber umiestnenia kontaktov , tzv. pólovanie. Každá batéria má spravidla 2 vývody, alebo póly. Nimi  možno  z batérie čerpať energiu. Póly sa od seba na prvý pohľad nelíšia, ale pri detailnejšom pohľade sú rozdiely omnoho patrnejšie. Hlavnými znakmi odlišnosti sú:


• označenie, kladný pól je označovaný znamienkom plus (+) a záporný pól znamienkom mínus (-)
• veľkosťou, kladný pól má vždy vetší priemer (viď. obrázky)
• pokiaľ je  batéria inštalovaná, potom záporný pól býva  ukostrený  a vedie k nemu spravidla čierný kábel
• naopak ku kladnému pólu býva privedený kabel červený    


Aby nová autobatéria  bezproblémov  nahradila starú, je potreba sa vždy uistiť, že náhrada má tiež umiestnené vývody (póly) ako pôvodná. Ak sú  batérie postavené vedľa seba, je zrovnanie dokonalé. Pokiaľ je  batéria stále ešte  inštalovaná vo voze, potom  je nutné chápať ju ako kváder, ku ktorému sa možno postaviť zo všetkých  smerov, pričom smer spredu (čelný pohľad) je vždy taký, kde sa vývody batérie nachádzajú najbližšie k pozorovateľovi (viď obrázok).

dívate sa na čelnú stranu, pokiaľ sú kontakty bližšie  k Vám 

b) Výber podľa rozmerov  úložiska batérie  alebo batérie samotnej
c)  Výber podľa osazovacích tabuliek
d)  Výber podľa doporučení výrobcu

 

Vážení zákazníci, radi by sme Vám uľahčili prístup k dôležitým informáciám, zaujímavým aktualitám v našom obore a často kladeným otázkam. Preto sme pre Vás pripravili tuto stránku, zaoberajúcu sa odbornému poradenstvu v našej brandži.

Čo je to akumulátor (batéria)?

Čo je to batéria?

Čo je to bezúdržbový akumulátor  a ako sa líši od údržbového?

História, ako vznikli prvé články (batéria)?

Je bezúdržbový olovený akumulátor skutočne absolútne bezúdržbový?

Akú údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?

Čo batérii neprospieva?

Kto je zodpovedný za odvedenie recyklačného poplatku na Slovensku?

Čo je to akumulátor(batéria)?

Najjednoduchšia definícia: AKUMULÁTOR je elektrochemický zdroj elektrickej energie. Pre upresnenie  je nutné dodať, že sa jedná o zdroj jednosmerného  elektrického prúdu. Základná vlastnosť akumulátorov, alebo ak chceme schopnosť, je akumulácia elektrickej energie(kumulovať či hromadiť, odtiaľ názov akumulátor). Za akumulátor môžeme považovať každý sekundárny galvanický článok(podľa talianskeho prírodovedca Luigiho Galvaniho, ktorý ako prvý pozoroval vplyv malého elektrického výboja pri pitve žaby, pričom elektródy tvorili kovový nástroj a kovový podklad). Každý akumulátor aby fungoval, musí byť zložený minimálne s 3 reaktantov. Prvým reaktantom je záporná elektróda(katóda), druhý reaktant vytvára prostredie, pri olovených akumulátoroch hovoríme o elektrolyte(roztok kyseliny sírovej a vody)a tretím reaktantom je kladná elektróda(anóda). Pri uzavretí elektrického obvodu, začne v článku dochádzať ku chemickej reakcii. K vybíjaniu alebo k nabíjaniu. Pri vybíjaní prechádza elektrický prúd od zápornej elektródy ku kladnej, pričom dochádza ku premene chemickej energie na elektrickú, tento jav trvá do doby , kým nie je aktívna hmota reaktantov spotrebovaná. Akumulátor sa od bežných primárnych článkov(tužkové batérie, a pod.) rozlišuje tým, že aktívnu  hmotu  reaktantov počas životnosti akumulátorov možno opäť obnoviť pomocou nabíjania. Prúd elektrónov prinútime k opačnému priechodu, od kladnej elektródy k zápornej.

Čo je to batéria?

Bez sporu najrozšírenejší  a najpoužívanejší termín pre chemický zdroj elektrickej energie, býva často, avšak nesprávne, používaný v súvislosti s obyčajnými tzv. primárnymi článkami (napr. AA tužkové batérie, apod.). Výrazom BATÉRIA je možné tiež označiť iba elektrochemický zdroj, zostavený z viacerých článkov. V praxi to znamená, že napr. autobatérie, určená k štartovaniu motorov, je pomenovaná správne, pretože sa skladá z pravidla zo 6 článkov, a jej spomínane napätie  je teda 12V (6 krát 2V). Naproti tomu tužkový článok sa rozhodne batériou nazývať  nedá , pretože žiadnu batériu článkov neutvára. Dva a viac kusov tužkových článkov už batériou nazvať možno. Batéria je teda výraz, ktorý možno použiť iba pre pomenovanie rôznych druhov článkov, primárny (nie je možné opäť nabíjať) alebo sekundárny (akumulátory), avšak vždy musia tieto články tvoriť skupinu dvoch a viacerých kusov.

Čo je to bezúdržbový  akumulátor a ako sa odlišuje od údržbového?

 

Výrazom bezúdržbový akumulátor (či autobatéria, motobatéria, atd.) v súčasné dobe označujeme produkt, ktorý z hľadiska kontroly stavu hladiny elektrolytu ( roztok kyseliny sírovej a vody) a dolievanie destilovanej vody tento servis nevyžaduje. Moderné batérie, ktoré majú horné viečko napevno pritavené ku spodnej schránke nie je možné v takom prípade ani otvoriť  ani kontrolovať. Tieto bezúdržbové batérie majú spravidla v hornej časti schránky integrovaný labyrintový systém , ktorý zabraňuje úniku elektrolytu pri náhodnom prevrátení batérie na bok , napr. pri preprave či nehode automobilu. Napriek tomu údržbové  akumulátory sú vybavené klasickými zátkami, vyžadujú pravidelnou kontrolu a v prípade prevrátenia začnú takmer  vytekať.

Prečo teda bezúdržbové akumulátory nie je potreba dolievať a údržbové áno? Dôvodom je nežiaduca chemická  reakcia nazývaná elektrolýza, ktorá prebieha  súčasne s požadovanými chemickými  procesmi  vnútri článku batérie. Pri elektrolýze roztoku kyseliny sírovej a vody (napr. u klasických zaplavených autobatérií sa jedná o 38 % roztok H2SO4) dochádza pri nabíjaní batérie k plynovaniu  na každej vnútornej elektróde v článkoch. Plyny (prvky H a O) vodík a kyslík, ktoré sa tvorí na elektródach pri chemických procesoch a unikajú z batérie do priestoru, sú základnými stavebnými kameňmi  molekuly body=H2O (jeden atóm vodíku a 2 atómy kyslíku). Tým , že plyny unikajú z batérie, prakticky ubúda vody z roztoku. U bežných údržbových batérií nie je nijak zabraňované   a úbytok vody je omnoho vyšší. Preto je potrebné pravidelne doplňovať destilovanú vodu. Elektrolýza samozrejme prebieha tiež u bezúdržbových  typov batérií, avšak vďaka moderným výrobným technológiám sa jej je možné veľmi účinne brániť. Jedným  z najúčinnejších prostriedkov obrany je pridávanie iných chemických prvkov  do olovených dosiek (elektród), pri ich výrobe (proces  sa nazýva legovanie=pridávanie). Vzácnejšie prvky môžu byť v našom  prípade napr. kalcium alebo striebro. Platí tu priama úmernosť, čím menej elektrolýzy tým menej vody.

 

História, ako vznikli prvé články (batérie)?

rok 1800 n.l. Talian Alessandro Volt zostavil prvý chemický zdroj elektrického prúdu, bol to tzv. Voltov stĺpec, prototyp primárneho galvanického článku (primárne galvanické články nie je možné po vybití znovu nabíjať).

rok 1859 n.l.       Francúz Gaston Platné zostavil  článok z dvoch olovených dosiek, oddelený pláteným separátorom a ponoril ho do roztoku kyseliny sírovej, článok poskytoval elektrický prúd pri napätí zhruba 2V a po vybití ho bolo možné opäť nabiť ( išlo o prvý sekundárny článok)

 rok 1899 n.l.       Švéd WaldmarJunger patentoval prvý Niklo-Kadmiový (NiCd) akumulátor

rok 1901 n.l.       Američan Thomas Alva Edison patentoval prvý Niklo-Železitý  (NiFe) akumulátor

 

Je bezúdržbový olovený  akumulátor skutočne absolútne bezúdrodržbový?

 

Nie. Ako už bolo popísané v jednom z predchádzajúcich príspevkov, prívlastok bezúdržbový si akumulátor zaslúži iba z hľadiska kontroly stavu hladiny elektrolytu. Jednoducho povedané, neudržovať v tomto zmysle znamená nedolievať. Vo všetkých iných smeroch sa naopak  údržba o akumulátor oplatí.

Akú údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?

Žiadnu, pri prevoze za optimálnych podmienok. Optimálne podmienky však nevládnu v našich zemepisných polohách celoročne. Preto predovšetkým v zimnom období  je potrebné  venovať akumulátoru zvýšenú pozornosť.  Je dobré poznať aspoň základné vlastnosti a princípy fungovania štartovacej batérie, za rôznych podmienok a poľa toho sa prispôsobiť. Najdôležitejšie je udržovať batériu stále plne nabitú. Docieliť tohto stavu ide rôznymi spôsobmi. Počas prevádzky v motorovom vozidle dobíja batériu súčiastka nazývaná alternátor. Ak funguje alternátor správne nie je čo riešiť. Problémy môžu nastať v prípade, keď alternátor z rôznych dôvodov, nestačí batériu plne nabiť. Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku, kde popisujeme problémové situácie, čo spôsobujú a aké je možné riešenie = údržba

Čo batérii neprospieva?

časté  štartovanie - sanitka, taxislužba, kuriérske auto, časté straty a krátke prejdené vzdialenosti. Alternátor nestačí behom krátkej jazdy batériu plne dobiť, tá postupom času a s ďalšími stratami stráca kapacitu, až prestane dodávať energiu a vplyvom sulfatácie už ju nie je možné obnoviť. Batériu pravidelne dobíjať, aspoň jeden krát mesačne i častejšie, alebo v čase mimo prevádzky vozidla pripojovať batériu na udržiavací  prúd, na takzvanú „došťuchávačku“

krátke pravidelné jazdy- krátke cesty autom do práce, obchodné cestujúce po meste, dodávky a rozvoz tovaru, služobný automobil. Alternátor nestačí behom krátkej jazdy batériu plne dobiť, tá postupom času a s ďalšími stratami stráca kapacitu, až prestane dodávať energiu a vplyvom sulfatácie už nie je možné obnoviť. Batériu pravidelne dobíjať, aspoň jeden krát mesačne i častejšie, alebo v čase mimo prevádzky vozidla pripojovať batériu na udržiavací prúd , na takzvanú „došťuchávačku“

porucha dobíjaní - porucha alebo zlé nastavenie súčiastky, ktorá v aute vyrába elektrickú energiu(premena mechanickej energie na elektrickú) a ktorá takisto dobíja batérii. Alternátor batériu vôbec  nedobíja alebo príliš málo, tá dodáva energiu nazhromaždenú pri nabití z výroby, skoro skončí úplne vybitá. Zmeraním alternátora sa dozviete, či je chybný alebo zle nastavený (správne napätie 13,8 až 14,2V), zverte auto do starostlivosti odborného servisu

porucha prebíjania - porucha alebo zlé nastavenie súčiastky, ktorá v aute vyrába elektrickú energiu (premena mechanickej energie na elektrickú), a ktorá takisto dobíja batériu. Alternátor batériu prebíja, chyba sa neukáže tak skoro ako v prípade zlého dobíjania , ale hrozí riziko, že sa batéria vplyvom nadmerného prebíjania poškodí, pri prebíjaní dochádza k nadmernému plynovaniu  a tým k úbytku vody zmeraním alternátora sa dozviete, či je chybný alebo zle nastavený (správne napätie 13,8 až 14,2V) zverte auto do starostlivosti odborného servisu

dlhodobá odstávka auta – pravidelne používané auto je odstavené na niekoľko týždňov z dôvodu poruchy, choroby, či služobnej cesty, atd. Batéria vplyvom samovybíjania neustále prichádza o svoju naakumulovanú energiu, samovybíjanie prebieha aj u moderných batérií (asi 1 % kapacity denne), aj  napriek tomu že je batéria odpojená , pripojená batéria môže byť  navyše vybíjaná ďalšími spotrebičmi ako je napr. alarm , hodiny, apod. Ak je to možné (alarm) pred dlhodobou odstávkou automobilu batériu aspoň odpojte(pozor na heslo autorádia), v lepšom prípade batériu dobite a odpojte, alebo demontujte, plne dobite a uskladnite

krátkodobá odstávka auta – napr. na týždeň či 14 dní, zimné prázdniny, dovolenka, choroba, apod. Plne nabitá či nová batéria tomuto výpadku v prevádzke odolá ľahko , staršia batéria, z časti vybitá, alebo v zimnom období, keď sa za prevádzky batérie horšie nabíjajú môže skolabovať Ak je to možné (alarm), pred krátkodobou odstávkou  automobilu  batériu aspoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepšom prípade batériu odpojte a plne nabite.

ponechanie zapnutých spotrebičov (svetlá , rádio, atd.) – klasická situácia keď  zabudnete rozsvietené svetlá, necháte pustené rádio, alebo malú lampičku v kufri auta. Batéria dodáva energiu pokiaľ sa úplne nevybije, situácia  nie je vážna, keď sa batérie za niekoľko hodín (maximálne pár dní) opäť plne dobije, inak hrozí nevratné poškodenie (sulfatácia). Po zistení situácie batériu ihneď dobite na plnú kapacitu, v prípade štartu na kabely musíte prejsť dlhšiu vzdialenosť, aby sa batéria aspoň trochu zregenerovala, preto  potom odporúčame odpojiť a plne dobiť

mnoho spotrebičov v pohotovostnom režime - podobná situácia ako pri zabudnutých rozsvietených svetlách, batéria stráca kapacitu samovybíjaním a ďalšími spotrebičmi v režime standby (rádio, hodiny, navigácia, trvale zapojené LED diódy , alarm, atd.) Ak je batérie nová či pravidelne dobíjaná je všetko v poriadku, v prípade staršej batérie či dlhšej odstávky auta, alebo kombinácia viacerých neduhov popísaných v tejto tabuľke, môže sa situácia skomplikovať a batéria sa môže vybiť za pár dní. Zvážte či je nutné udržovať  toľko spotrebičov v pohotovostnom režime pokiaľ nie je auto naštartované, ak je možné (alarm) odpojujte spotrebiče od elektroinštalácie voza, inak  batériu pravidelne dobíjajte

staršie batérie a zimné obdobie – za optimálnych podmienok funguje batéria perfektne, behom zimného obdobia však zhustne olej v motore, pohonné hmoty pomalšie dotečú do motora – naštartovanie trvá dlhšie, chemické procesy sa spomaľujú – dobíjanie trvá dlhšie. Čím dlhšie trvá zima, tým dlhšie je batéria v prevádzke  počas zhoršených podmienok, to znamená, že sa horšie dobíja a pri štartovaní sa viac namáha, kapacita neustále klesá, až sa batéria vybije. Ak ide o priemerne starú batériu, vyplatí sa ju dobiť a vrátiť do prevádzky, ak ide o batériu staršiu ako 5 rokov, je vhodné ju preveriť, prípadne dobiť a vrátiť, predchádzajte tomuto stavu pravidelným dobíjaním (v zimnom období aspoň 1x za dva mesiace), čím častejšie tým lepšie.

Kto je zodpovedný za odvedenie recyklačného poplatku na Slovensku?

Podľa zákona č. 223/2001 Zz. o odpadoch je každý dovozca povinný odviesť recyklačný poplatok do Recyklačného fondu.