D.O.D.

D.O.D. – termín D.O.D. (Depth of discharge = hĺbka vybitie) pomáha vyjadriť orientačnou životnosť trakčných batérií. Hĺbka vybíjanie má u týchto batérií zásadný vplyv na ich celkovú životnosť. Všeobecne možno povedať, že čím hlbšie budeme batériu vybíjať, tým menej cyklov zvládne. Pre dosiahnutie tzv. optimálnej životnosti sa odporúča vybíjať trakčné batérie na 50% a priemyselnej trakcie potom na 75%. Limitné vybíjania pre Pb batérie všeobecne je, podľa aktuálnej normy, hĺbka 80%. Hlbšie vybíjanie je potom už považované za poškodzovanie batérie!