Slovník pojmov

A B C D E F I J L S Ú

AGM

AGM  - výrobní technologie AGM (Absorbed Glass Mat). Tato technologie využívá principu zasáknutého elektrolytu do skleněného rouna (skelné vaty), a tím je bezpečně fixován v článku.Baterie této technologie lépe odolávají vibracím, a pokud jsou…

Banner ENERGY BULL

Banner ENERGY BULL – nejvhodnější a zároveň nejprodávanější trakční baterie pro tzv. HOBBY aplikace. Ideální pro pohony lodních elektromotorů, do karavanů pro napájení spotřebičů, pro solární systémy k víkendovým objektům, atd.). Cyklická životnost…

Baterie Goowei

Baterie GOOWEI – výrobcem těchto baterií je renomovaná čínská společnost HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY Co. Ltd. Tento tradiční celosvětový producent baterií využívá spojení nejmodernějších výrobních technologií  a vysoké jakosti použitých materiálů.…

Bezúdržbové batérie

Bezúdržbové  batérie - baterie nevyžaduje žádnou kontrolu stavu hladiny elektrolytu. Po celou dobu životnosti baterie není třeba doplňovat destilovanou vodu.

Cyklická životnost

Cyklická životnost  – u trakčních baterií se životnost vyjadřuje v tzv. cyklech, kde cyklem se rozumí jedno vybití a nabití baterie. Uvedená cyklická životnost je ovšem platná pouze v případech, kdy dochází k cyklování baterie ve velké frekvenci,…

D.O.D.

D.O.D. – termín D.O.D. (depth of discharge = hloubka vybití) pomáhá vyjádřit orientační životnost trakčních baterií. Hloubka vybíjení má u těchto baterií zásadní vliv na jejich celkovou životnost. Obecně lze říci, že čím hlouběji budeme baterii…

DUAL PURPOSE

DUAL PURPOSE – termín DUAL PURPOSE (tedy dvojí využití) se používá u tzv. hybridních baterií, které jsou výrobcem určené pro aplikace, kde se baterie využívá jednak pro startování motorů, ale zároveň i pro napájení spotřebičů. Nejčastěji jsou tyto…

EFB

EFB - Enhanced Flooded Battery - Baterie EFB se vyznačují delší životností při zvýšeném cyklickém zatížení. Toho je dosaženo speciálním separátorem z polyesterových vláken a silnějšími deskami elektrod. Baterie typu EFB jsou tak vhodné do aut se…

FAA

FAA – baterie nepatří do kategorie „nebezpečný náklad“. Lze je přepravovat všemi standardními způsoby včetně letecké přepravy. Baterie může být trvale umístěna v poloze „ na boku“.

IATA

IATA – baterie nepatří do kategorie „nebezpečný náklad“. Lze je přepravovat všemi standardními způsoby včetně letecké přepravy. Baterie může být trvale umístěna v poloze „ na boku“.

JCI

JCI - Johnson Controls je světová špička v oboru olověných automobilových akumulátorů a technologicky vyspělých baterií pro hybridní a elektrická vozidla a pro vozidla typu Start-Stop.

Legování

Legování - přidávání do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností.

Start-Stop

Systémy Start-Stop automaticky vypínají a znovu startují motor, aby se zkrátila doba chodu na volnoběh a tím snížila spotřeba paliva a množství emisí.

Údržbové batérie

Údržbové batérie - baterie je třeba doplňovat destilovanou vodu