Slovník pojmov

A B C D E F I J L S Ú

AGM

AGM - výrobná c AGM (Absorbed Glass Mat). Táto technológia využíva princíp zasáknutého elektrolytu do skleneného rúna (sklenej vaty), a tým je bezpečne fixovaný v článku. Batérie tejto technológie lepšie odolávajú vibráciám, a ak sú sprevádzkované už…

Banner ENERGY BULL

Batérie Banner ENERGY BULL - najvhodnejšie a zároveň najpredávanejšie trakčné batérie pre tzv. HOBBY aplikácie. Ideálne pre pohony lodných elektromotorov, do karavanov pre napájanie spotrebičov, pre solárne systémy k víkendovým objektom, atď.).…

Bezúdržbové batérie

Bezúdržbové batérie - batérie nevyžaduje žiadnu kontrolu stavu hladiny elektrolytu. Po celú dobu životnosti batérie nie je treba dopĺňať destilovanú vodu.

cyklická životnosť

Cyklická životnosť – u trakčných batérií sa životnosť vyjadruje v tzv. cykloch, kde cyklom sa rozumie jedno vybitie a nabitie batérie. Uvedená cyklická životnosť je však platná len v prípadoch, keď dochádza k cyklovanie batérie vo veľkej frekvencii,…

D.O.D.

D.O.D. – termín D.O.D. (Depth of discharge = hĺbka vybitie) pomáha vyjadriť orientačnou životnosť trakčných batérií. Hĺbka vybíjanie má u týchto batérií zásadný vplyv na ich celkovú životnosť. Všeobecne možno povedať, že čím hlbšie budeme batériu…

DUAL PURPOSE

DUAL PURPOSE – termín DUAL PURPOSE (teda dvojaké využitie) sa používa pri tzv. hybridných batérií, ktoré sú výrobcom určené pre aplikácie, kde sa batéria využíva jednak pre štartovanie motorov, ale zároveň aj pre napájanie spotrebičov. Najčastejšie…

EFB

EFB - Enhanced Flooded Battery - batérie EFB sa vyznačujú dlhšou životnosťou pri zvýšenom cyklickom zaťažení. Toto je dosiahnuté špeciálnym separátorom z polyesterových vlákien a silnejšími doskami elektród. Batérie typu EFB sú tak vhodné do áut…

FAA

FAA – batérie nepatria do kategórie "nebezpečný náklad". Možno ich prepravovať všetkými štandardnými spôsobmi vrátane leteckej prepravy. Batérie môže byť trvalo umiestnená v polohe "na boku"

IATA

IATA – batérie nepatria do kategórie "nebezpečný náklad". Možno ich prepravovať všetkými štandardnými spôsobmi vrátane leteckej prepravy. Batérie môže byť trvalo umiestnená v polohe "na boku".

JCI

JCI - Johnson Controls je svetová špička v obore olovených automobilových akumulátorov a technologicky vyspelých batérií pre hybridné a elektrické vozidlá a pre vozidlá typu Start-Stop.

Legovanie

Legovanie - pridávanie do základného kovu iný kov pre zlepšenie jeho mechanických vlastností.

SOH

State of Health (SOH) je číslo, ktoré je zjednodušene definované ako pomer aktuálnej kapacity článku (napríklad zmerané pomocou vybíjacej skúšky) k celkovej katalógovej kapacite článku. Pre nový článok by malo dosahovať hodnotu 1, respektíve 100 %.…

Start-Stop

Systémy Start-Stop automaticky vypínajú a znovu štartujú motor, aby sa skrátila doba chodu na voľnobeh a tým znížila spotreba paliva a množstvo emisií.

Údržbové batérie

Údržbové batérie - batérie je potrebné dopĺňať destilovanú vodu