Legovanie

Legovanie - pridávanie do základného kovu iný kov pre zlepšenie jeho mechanických vlastností.