SOH

State of Health (SOH) je číslo, ktoré je zjednodušene definované ako pomer aktuálnej kapacity článku (napríklad zmerané pomocou vybíjacej skúšky) k celkovej katalógovej kapacite článku. Pre nový článok by malo dosahovať hodnotu 1, respektíve 100 %. Keď pri novom akumulátore s kapacitou napr. 10 Ah klesne vplyvom používania SOH na 80 %, znamená to, že jeho využiteľná kapacita je už len 8 Ah.