Start-Stop

Systémy Start-Stop automaticky vypínajú a znovu štartujú motor, aby sa skrátila doba chodu na voľnobeh a tým znížila spotreba paliva a množstvo emisií.