Údržbové batérie

Údržbové batérie - batérie je potrebné dopĺňať destilovanú vodu