cyklická životnosť

Cyklická životnosť – u trakčných batérií sa životnosť vyjadruje v tzv. cykloch, kde cyklom sa rozumie jedno vybitie a nabitie batérie. Uvedená cyklická životnosť je však platná len v prípadoch, keď dochádza k cyklovanie batérie vo veľkej frekvencii, napr. každý deň alebo raz za dva dni. Pre aplikácie, kde dochádza napríklad len k 20 cyklom za rok, nie je možné predpokladať dosiahnutie plného počtu cyklov, ktoré sa uvádza pod termínom cyklická životnosť. Tu je nutné vziať do úvahy, že v batérii prakticky neustále prebiehajú chemické procesy, ktoré majú vplyv na jej starnutie - opotrebenie. Ak budeme u trakčné batérie s uvádzanou životnosťou napr. 800 cyklov / 50% d.o.d. prevádzať napr. len 20 cyklov / 50% d.o.d. ročne, môžeme predpokladať, že nám vydrží zhruba 5 - 7 rokov. Ďalej je nutné rešpektovať, že na životnosť batérie má priamy vplyv aj okolitá teplota. Ak prevádzkujeme batériu napr. v prostredí s teplotou nad 30°C, bude životnosť batérie kratšia ako ak by bola v prostredí s teplotou okolo 20 °C.